Εγκρίθηκε η περιβαλλοντική μελέτη για τα 2 γήπεδα γκολφ στου Κυνηγού

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία προχθές το βράδυ από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία γηπέδου γκολφ στου Κυνηγού του Δήμου Πύλου – Νέστορος. Πρόκειται για δύο νέα γήπεδα που θα ενταχθούν στο δυναμικό της Costa Navarino.
Επίσης, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την ενίσχυση πιστώσεων για τη συντήρηση και βελτίωση του επαρχιακού και του εθνικού οδικού δικτύου της Μεσσηνίας.

Γήπεδα γκολφ
Σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία των γηπέδων γκολφ στου Κυνηγού, στόχος είναι η αξιοποίηση έκτασης της ευρύτερης περιοχής μεταξύ Πύλου και Κυνηγού για βελτίωση της αισθητικής του τοπίου, η αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας με την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
Το έργο θα περιλαμβάνει γήπεδο γκολφ 36 οπών, αποτελούμενο από δύο ενότητες 18 οπών η κάθε μία, λιμνοδεξαμενή, αθλητικούς χώρους και λοιπές δραστηριότητες, έργα υδροληψίας και μεταφοράς νερού άρδευσης από το ρέμα «Γιαννούζαγα», έργα ύδρευσης και λοιπά δίκτυα υποδομής.

Με όρους
Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας εισηγήθηκε θετικά για τη μελέτη των γηπέδων, όμως έθεσε κάποιους όρους που πρέπει να τηρηθούν.
Συγκεκριμένα, για τη χρήση του νερού από το ρέμα «Γιαννούζαγα» ζητά η άντληση να γίνεται από τη θέση που περιγράφεται στη μελέτη, 200 μέτρα ανάντη της εκβολής του. Επίσης, να ενημερώνεται σχετικά η Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου για τα αποτελέσματα του συστήματος παρακολούθησης και καταγραφής στο έργο υδροληψίας, για την ορθή εκτίμηση της απολήψιμης ποσότητας νερού από το ρέμα και για τη διατήρηση της ελάχιστης οικολογικής παροχής.
Ακόμα, να εφαρμόζονται πρακτικές διαχείρισης του νερού που να οδηγούν στη μείωση κατά το δυνατόν των χρησιμοποιούμενων ποσοτήτων κατά την άρδευση με εφαρμογή κατάλληλων μέτρων, όπως ορθολογικός προγραμματισμός αρδεύσεων και αξιοποίηση δικτύων ομβρίων υδάτων και ανακύκλωση του νερού.

Οδικό δίκτυο
Η κατανομή των πιστώσεων του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση επαρχιακού και εθνικού δικτύου της Μεσσηνίας» αφορά στην ενίσχυση χρηματοδοτήσεων σε υπάρχοντα υποέργα, για να αντιμετωπιστεί η περαιτέρω κατολίσθηση και να γίνει ανακατασκευή της λιθοδομής σε οδικά δίκτυα, επειδή έχουν παρουσιαστεί κατολισθητικά φαινόμενα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα.
Επίσης, περιλαμβάνει την ένταξη δύο νέων υποέργων:
-«Βελτίωση – συντήρηση τεχνικών έργων στο Εθνικό Δίκτυο Μεσσηνίας», με προϋπολογισμό 74.400 ευρώ
-«Βελτίωση – συντήρηση τεχνικών έργων στο Επαρχιακό Δίκτυο Μεσσηνίας», με προϋπολογισμό 74.400 ευρώ.

Της Βίκυς Βετουλάκη 

Πηγή: tharrosnews.gr