Ανδρούσα: Νέα προσπάθεια να βγει διοίκηση.

Μια ακόμα προσπάθεια θα γίνει την Τετάρτη 5 Ιουλίου για να συνταχθεί νέα διοίκηση στην ομάδα της Ανδρουσας. Οπως γίνεται κατανοητό τα χρονικά περιθώρια έχουν αρχίσει και στενεύουν, καθώς ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος για το σχεδιασμό της ομάδας.

Αυτό που πρέπει να γινςγίνει ξεκάθαρο είναι πως στη νέα διοίκηση δε θα συμμετέχει κανένα μέλος της προηγούμενης διοίκησης.