Ανάπλαση και γήπεδο μπάσκετ στον Αβραμόγιαννη

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ο Δήμαρχος και ο νόμιμος εκπρόσωπος του αναδόχου Λάμπος Ιωάννης και Σία ΕΕ υπέγραψαν σήμερα, Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018, σύμβαση για την πραγματοποίηση του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου πλατείας Αβραμόγιαννη, περιοχής Ράχης», προϋπολογισμού μελέτης 24.800 ευρώ με το ΦΠΑ.

Ειδικότερα, θα κατασκευασθεί ένα γήπεδο μπάσκετ, στον ελεύθερο χώρο που υπάρχει δίπλα στην υφιστάμενη παιδική χαρά, με περίφραξη ύψους τριών μέτρων. Επίσης, θα αλλάξει η θέση της εισόδου της παιδικής χαράς και θα συμπληρωθεί με νέο κράσπεδο και νέα διάστρωση από κυβόλιθους ο χώρος δίπλα στο Ναό, προκειμένου να διαπλατυνθεί ο διάδρομος, λόγω του περιορισμού που θα υποστεί από την κατασκευή του γηπέδου μπάσκετ. Θα γίνει, τέλος, τοποθέτηση νέου στύλου ηλεκτροφωτισμού, αλλά και μεταφορά ενός υπάρχοντος. Σε αυτούς θα τοποθετηθούν προβολείς και θα εγκατασταθεί νέο δίκτυο για τη ρευματοδότησή τους.