Γήπεδο και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις στα Παλιάμπελα

Ολοκληρώθηκε η σπορά στο γήπεδο στα Παλιάμπελα Καλαμάτας, ενώ εκπονούνται από το Δήμο Καλαμάτας η μελέτη για κατασκευή εγκαταστάσεων υποστήριξης (αποδυτήρια κ.λπ.) και εκείνη για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι προαναφερθείσες παρεμβάσεις έχουν προϋπολογισμό 200.000 ευρώ. Σύντομα το γήπεδο θα παραχωρηθεί προς χρήση στην ομάδα του ΠΣ «Η Καλαμάτα».

Σημειώνεται ότι με τη διαδικασία ΣΔΙΤ θα γίνουν στην ευρύτερη δημοτική έκταση και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις.