ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ: Διοργανώνει την Κυριακή πανηγύρι

Πανηγύρι στην πλατεία της Σπερχογείας

Κυριακή 13 Αυγούστου  
 με το Βασίλη Γιακουμή 
και τη μουσική του παρέα