ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ: Ξεκίνησε προπονήσεις η Ακαδημία, συνεχίζονται οι εγγραφές.

Οι προπονήσεις της ακαδημίας του Πανθουριακού ξεκίνησαν στις 2 Σεπτέμβρη στο γήπεδο του Κορδία. Οι εγγραφές συνεχίζονται και υπεύθυνος για τη λειτουργία των ακαδημιών είναι ο Βαγγέλης Κουρεντζής. Για περαιτέρω πληροφορίες δείτε την εικόνα κάτω: