Καλαμάτα: 620.000 ευρώ για γήπεδο στα Λέικα

Το έργο κατασκευής γηπέδου στα Λέικα, για προπονητική χρήση, προϋπολογισμού 620.000 ευρώ με ΦΠΑ, προωθεί ο Δήμος Καλαμάτας.

Σήμερα η Οικονομική Επιτροπή του δήμου αναμένεται να εγκρίνει την κατάρτιση των όρων και τη σύνταξη της διακήρυξης.

Η χρηματοδότηση του γηπέδου προέρχεται από το δάνειο των 5,5 εκ. ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η προθεσμία υλοποίησης είναι 240 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, το γήπεδο θα φτιαχτεί στα νταμάρια των Λεΐκων, σε παραχωρημένο οικόπεδο στο Δήμο Καλαμάτας, έκτασης 13,5 στρεμμάτων περίπου. Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι «η προβλεπόμενη χρήση του γηπέδου είναι προπονητική, καθώς οι μέγιστες δυνατές διαστάσεις του θα είναι περίπου 85 μ. – 50 μ., διαστάσεις που υπολείπονται των προδιαγραφών της ΓΓΑ (οι απαραίτητες διαστάσεις για την ερασιτεχνική και τοπική κατηγορία είναι 100 μ. – 64 μ.)».

 

Πηγή: Εφ.Ελευθερία