ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ

Στις 19/03/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 θα συνεδριάσει στην αίθουσα του Α.Κ ΕΠΣΜ στον Κορδία η Επιτροπή Παλαιμάχων, προκειμένου να καταρτίσει την προκύρηξη του 13ου Πρωταθλήματος Παλαιμάχων.

Καλούνται εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων σωματείων όπως παραστούν προκειμένου να συζητήσουν θέματα που αφορούν στην καλύτερη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος.